ماه: مارس 2019
بدبینی و گذر از آن

بدبینی و گذر از آن

چطور بدبین نباشیم دلایل بدبینی چیست در مقاله قبلی به این مهم پرداختیم که بد بینی به این معنی است بدترین احتمالی را که برای یک مسئله ممکن است رخ دهد پیش بینی کنیم سپس بیان نمودیم که بدبینی تاثیرات منفی ای روی سلامت روحی و روانی ما دارد بصورتی که متوسط عمر یک آدم بدبین به نسبت یک آدم خوشبین پایینتر است همچنین در این مقاله به شرح برخی از دلایل بدبینی پرداختیم  و بیان نمودیم که مواردی از قبیل کامل گرایی ،نبخشیدن خود و دیگران،تعمیم مشکل به کل زندگی و مقایسه خود با دیگران برخی از دلایلی هستند که باعث میشوند ما دچار بدبینی شویم سپس بیان نمودیم برای اینکه بتوان بر بدبینی فایق آمد توجه به نکات […]