ماه: دسامبر 2018
کنترل افکار

کنترل افکار

کنترل افکار کنترل افکار چیست؟ چند روز پیش بایکی از دوستان در مورد کنترل افکار صحبت میکردم .  ایشان از زندگی گلایه داشت و میگفت که “من هیچ وقت شانس نداشتم هرروز بلایی سرمن میاد . هیچ کسی دیگر مثل من نیست و اینطوری بلا سر او نمیاد. میگفت که شبها خواب ندارم و سردرد میگیرم. همین عادتها باعث شده که ارتباطم با دیگران به خصوص خانواده خراب شود ارامش ندارم نمیدانم چکار کنم؟ چرا این اتفاق میافتد؟   در زندگی هر فردی مشکلات وجود دارد  و حقیقت این است که نمیتوان از مشکلات فرار کرد. اما چرا با وجود اینکه همه مشکلات دارند و هیچ کسی بدون مشکل نیست. برخی افراد در رویارویی با مشکلات موفق هستند ولی برخی […]