ماه: اکتبر 2018
زندگی شاد

زندگی شاد

زندگی شاد     زندگی شاد چند وقت پیش با یکی از دوستان د رجاده های پیچ در پیچ شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه د رحال رانندگی بودم و از هوای مطبوع آن منطقه کوهستانی لذت میبردم ،ترکیب صدای جیک جیک گنجشکها همراه با صدای جاری شدن آب د ر ته دره حال و هوای خوب،حال خوبی به من داد،                                                                                                                       […]

مخصوص کاربران ویژه
مقابله با مشکلات

مقابله با مشکلات

برخورد با مشکلات زمانی که مشکلی د رزندگی بروز میکند افراد سه راهکار بیشتر ندارند راهکار اول : در مورد مساله به درستی فکر کرده  با افراد خبره در ان زمینه مشورت کرده و بهترین راهکار را به کار میبرند راهکار دوم : مشکل را انکار کرده و میگویند که من مشکلی ندارم و زندگی روبه راه است. اما حقیقت این است که زندگی به ما نشانه هایی میدهد که اگر به انها توجه کنیم میتوانند خطرات را به ما نشان دهند و باعث شود که برای انها چاره جویی کنیم ولی برخی افراد به نشانه ها توجه نمیکنند زیرا نمیخواهند بار مسولیت را به دوش بکشند و راهکاری را که به کار میگیرند انکار است   انکار به این […]