ماه: آگوست 2018
بایدها و نبایدهای خوش بینی

بایدها و نبایدهای خوش بینی

  باید ها و نبایدهای خوش بینی خوش بینی چیست؟ خوش بینی در این دوران واژه اشنایی است به نحوی که اگرجستجویی کوتاه دراینترنت داشته باشیم با صدها و بلکه بیشتر مقاله در این زمینه روبرو می شویم که هر کدام از زاویه دید خود به بررسی ان پرداخته اند و گاهی نظراتی کاملا متضاد را در این زمینه مشاهده میکنیم. تعریف اول : گروهی خوش بینی را به صورت کامل پذیرفته و برای ان حد و مرزی قائل نیستند ومعتقدند که با خوشبینی میتوان به هر ارزویی رسید . تعریف دوم : درمقابل کسانی بر این باورند که خوش بینی یعنی ساده لوحی و بی خیالی، و ان را ابزاری میدانند برای کسانی که میخواهند از زیر بار مسئولیت […]

توجه به گلهای زندگی

توجه به گلهای زندگی

گل زندگیت را پژمرده نکن در حال نگاه کردن و لمس یک گل محمدی هستم که علاقه مند می شوم ان را بو کنم بینی ام را  نزدیک و نزدیکتر میکنم که ا زبو و لطافت بی نظیر گل نهایت استفاده را ببرم همانطور در حال و هوای  لذت از گل هستم که خار گل در دستم فرو رفته ، دستم  را زخم و تمرکزم را از بین می برد ناراحت شده و گل و لطافتش را رها میکنم . به این فکر میکنم که ای کاش گل خار نداشت اخه این خارلعنتی از کجا پیداش شد هنوز جایش میخوارد و که متوجه میشم یکی از خارها در دستم جا مانده است  مشغول بیرون کشیدن خار میشوم هنوز در تناقض […]

تاثیرات منفی نگری بر دیگران

تاثیرات منفی نگری بر دیگران

تاثیرات منفی نگری بر دیگران   تصور کنید در پایین کوهی قرار داشته و قصد دارید که برای چیدن یک گونه گیاه دارویی برای عزیزی که زیئگیش به ان وابسته است رفته ولازمه ان عبور از بین پرتگاهها و موانع زیادی است که سر راهتان وجود دارد اما به نظر نمیرسد که کار خیلی سختی باشد چون سالها قبل یکبار دیگر شما توانسته اید با مشکلات زیادی که برایتان پیش امده از .این مسیر عبور کرده و موفق شوید . این بار تصمیم میگرید که برای اینکه مسیر برای شما خسته کننده نباشد یک نفر همراه را با خود برده و با هم هم صحبت می شوید. وقتی به پای کوه میرسید رفیق میگه که حالا کجا باید بریم من […]

خوش بینی

خوش بینی

مقدمه در جامعه ای که زندگی میکنیم مشاهده میکنیم که افراد یاد گرفته اند که مشکلات را د رزندگی بزرگ جلوه داده و با مظلوم نمایی و بیان مشکلات زندگی خود سعی در جلب توجه دیگران دارند وقتی میخواهیم با کسی هم سخن شویم اولین چیزی که بیان میشود اخبار منفی و وقایع بد است و اگر کسی از لذت های دنیای اطراف سخن به میان اورد دیگران تعجب میکنند در این مقاله سعی شده گذری مختصر داده باشیم روی این موضوع تعریف در قدم اول خوش بینی به این معنی است که با دیدی مثبت به اطراف نگاه کرده و در اوج مشکلات سوهایی از ظرافت و حکمت را مشاهده کرد در منابع دینی اشارات زیادی به این موضوع […]